Po motivaciji kreiramo uspešne time

Organizacija je živ organizem, ki se stalno razvija in spreminja. V njej se ves čas nekaj dogaja. Novi sodelavci prihajajo, nekateri odhajajo, spreminjata se starostna in izobrazbena struktura in spreminjajo se posli – organizacija pa se temu ves čas prilagaja.

Ko vemo, katere motivatorje potrebuje organizacija, ki jo vodimo lahko čez nekaj mesecev opravimo preizkus kako ti motivatorji delujejo. Da smo pravilno izbrali pa nam pove že podatek, da smo ohranili kadre – predvsem ključne.

Ko imamo motivirane sodelavce/zaposlene lahko kreiramo v time.
Zakaj bi se po motivaciji lotili te naloge?  Odgovor je preprost.  Delovanje organizacije je v bistvu sestavljeno iz projektov. Torej projekt v projektu.  Dolgoročni, kratkoročni, bolj zahtevni, manj zahtevni, celo enodnevni projekti itd.

V veliko pomoč so nam tu informacije o posameznikih, ki jih ima kadrovska služba. Pri tem mislimo predvsem na rezultate različnih testiranj, ki pokažejo osebnostne lastnosti in nivo znanja in veščin, način funkcioniranja in zmožnosti posameznika. 

Večina projektov je usmerjena v kreiranje svežih idej za razvoj izdelkov ali storitev, saj jim samo novi izdelki in storitve omogočajo, da se »obdržijo« in pridobijo konkurenčno prednost na tržišču.

Za postavitev tima obstaja več metod. katere osebe se med seboj zaradi svojih karakteristik ujemajo in katere osebe se ne in zato ne sodijo v skupen tim. Pri tem je potrebna previdnost in osebe z enakimi ali podobnimi potenciali postaviti vsako v svoj tim, ker v skupnem timu ne bosta dobro delovali.

Kaj točno mora vsak član tima narediti pa je pomembno že takrat, ko tim vzpostavljamo.
Torej vsak uspešen tim mora imeti v svoji sestavi osebo, ki bo koordinator tima, osebo, ki bo vodja tima, osebo, ki je kreativna in bo s svojimi kreativnimi idejami podkrepila navdušenje med ostalimi člani tima itd.

Marjetka Kastner
Direktorica