Za uspešno delo od doma je potrebna pravilna izbira komunikacijskih sredstev in kanalov

Včasih nas razmere prisilijo v izredne situacije, ki so za vsako organizacijo poseben izziv. Tokratna izkušnja ob razglašeni pandemiji Korona virusa pa je ekstremna in je za vse organizacije ne le izziv, temveč tudi huda preizkušnja.

Večina organizacij se je odločila, da bodo sodelavci delovali od doma. Da organizacija  lahko zagotovi uspešno delo od doma, pa mora imeti vzpostavljen dober komunikacijski sistem/proces, ki ga upoštevajo vsi zaposleni, saj bo le tako lahko delo od doma potekalo nemoteno in uspešno.


Komunikacija je pravzaprav v vsakem primeru že od ustanovitve osnova za uspešno in normalno delovanje organizacije (brez izrednih razmer). Brez komunikacije ne gre, saj se morajo  sodelavci najprej med seboj pogovarjati biti informairani s strani vodstva, in šele nato jih lahko vodstvo motivira, kreira time itd.

komunikacija

Komunikacija – kako se pogovarjamo, kdaj, kdo s kom, na kakšen način in preko katerih kanalov pa je koncept enega od procesov v sistemu Učečih se organizacij Learning Brand.

Še posebej zahtevno pa je za vse organizacije komuniciranje na daljavo, ko ima organizacija enote na različnih lokacijah ali celo izven države in tudi v trenutni situaciji, ko delo v večini organizacij poteka od doma. Pomembno je torej, da je opredeljeno in jasno povedano zaposlenim kdo bo koga obveščal, kdo bo komu poročal, preko katerega kanala bo potekala komunikacija, kdaj bo potekala in za katero skupino sodelavcev itd.

 

delo od doma corona

Urejenost komunikacijskih kanalov in procesov je za organizacijo torej zelo pomembna. Še zlasti v ekstremnih situacijah mora biti vodstvo dovolj dobro organizirano, da vzpostavi pravilno komuniciranje in informiranje, saj zaposleni to od njih pričakujejo, saj so v takšnih razmerah običajno prestrašeni, bolj zmedeni in slabše samoorganizirani. S pravilnimi usmeritvami in dobro postavljenim sistemom komuniciranja pa se organizacija lahko povsem ogne ali pa zelo omili zastoje pri delovnem procesu in tako poskrbi, da bo delo potekalo nemoteno in uspešno in bodo tudi vsi zaposleni pravočasno prejeli navodila in informacije, ki jih za delo potrebujejo.

 

Ostanite zdravi!

Marjetka Kastner
Direktorica
.