Motivatorji in motivacija

Ko vemo, s katerimi generacijami dnevno delamo v organizaciji in katera generacija je tista, ki v naši organizaciji prevladuje, znamo uporabiti pravilno komunikacijo, metode dela in motivatorje, s katerimi določeno generacijo motiviramo.

KAJ JE TO MOTIVACIJA

Beseda motivacija izhaja iz besede motiv (latinsko movere), kar pomeni gibati se. Se pravi, motivacija pomeni v splošnem neko gibanje, smoter, oziroma vodilo. Nanjo lahko gledamo kot na gonilno silo, ki nas prisili, da ravnamo v skladu z nekim ciljem, ali pa to vedenje še dodatno okrepi. Motivacija je duševni proces, ki s pomočjo različnih motivov ali teženj, to so lahko potrebe, vrednote, želje, ideali ali nagoni, vodi vedenje ljudi in jih usmerja k določenim ciljem.   

Do nedavnega so imeli motivacijo za skrivnost kako pridobiti moč nad zaposlenimi, da bodo pripravljeni za ustvarjalno delo. V bistvu pa je motivacija veliko bolj preprosta, saj odpira vprašanje, kako ravnati z ljudmi in kako doseči, da bi bili sami zadovoljni s svojim delom. Težje je seveda najti pravi način za spodbudo in ohranjanje motiviranosti (Keenan, 1996, 5).
Motivacijski procesi lahko potekajo zavedno z uporabo volje ali nezavedno. V človeku se sprožijo vsakič, ko nastane potreba, ki jo moramo zadovoljiti, saj motivacija pomeni nenehno željo po izboljševanju. Motivirani smo, da bi se borili za še višje cilje. 

Navadno imamo dva tipa ljudi:
1) Ljudje, ki bi radi kaj imeli (materialna oblika)
2) Ljudje, ki bi radi kaj postali (ugled, pozicija…) – Frommova teorija
3) Poznamo še Maslowo teorijo, ki temelji na tem, da človek ni nikdar zadovoljen, ko ima zadovoljene določene potrebe, se pojavijo nove – višje stopnje. (osnovne potrebo po Maslowu so: osnovne potrebe (hrana, pijača, toplota), potreba po varnosti, pripadnost, status, samoizpopolnitev).

 

KAJ SO TO MOTIVATORJI

Motivatorji so izbrani ukrepi, ki jih organizacija vzpostavi, da ohranja delovno zavzetost in pripadnost zaposlenih. S pravilno izbranimi motivatorji pri zaposlenih dosežemo motivacijo.

Motivatorji morajo biti predvsem skrbno izbrani, ker v naspretnem primeru niso učinkoviti. Žal imajo organizacije še vedno samo finančne motivatorje, različne nagrade ob jubilejnih delovnih dosežkih in ob uspehih pri razičnih tekmovanjih ipd.

Sodobne organizacije, ki vedo, da brez zaposlenih ne morejo dosegati željenih rezultatov zelo skrbno in načrtovano izbirajo motivatojre, ki jih vsako leto pregledajo, če še ustrezajo (glede na strukturo zaposlenih (moški, ženske, mlajši zaposleni, starejši zaposleni, tujci…).

Proces Učečih se organizacij zelo natančno vodi organizacijo, da izbere prave motivatorje, ki bodo imeli tudi najboljše učinke.

Če so motivatorji pravilno izbrani, se avtomatično dvigne klima v organizaciji. Zakaj? Zato, ker so motivirani zaposleni bolj zavzeti, radi prihajajo na delo, širijo dobro razpoloženje in s tem motivirajo tudi ostale sodelavce. Vsekakor lahko pri tem vodstvo organizacije pričakuje, da bo delo narejeno v predvidenem roku in zaposleni ne bodo zapustili organizacije.

Marjetka Kastner
Direktorica