Napotki in usmeritve za zagotovitev kriznih sredstev

Napotki za zagotovitev kriznih sredstev – 3. korak

KAKO TO NAREDIMO

1. Skličemo uvodni online sestanek z vodji področij

Na sestanku morajo biti nujno prisotni:

 1. direktor podjetja, ki oceni splošno stanje in predviden rok trajanja krize
 2. direktor za prodajo, ki oceni odziv kupcev na krizo ter vpliv na prihodke podjetja
 3. direktor za finance, ki oceni okvirne možnosti za takojšnje zmanjšanje stroškov ter možnosti za dvig likvidnosti
 4. direktor za kadre, ki oceni možnosti za produktivno koriščenje kadrovskih virov v času krize
 5. vsi direktorji poslovnih funkcij in poslovnih področij ki ocenijo možnosti za prilagoditev na krizo na svojih področjih.

Če nekdo zaradi bolezni ne more biti prisoten, imenuje namestnika.

 

2. Dogovorimo se za predpostavke in mejnike za revizijo načrta prihodkov

Že nekaj dni po uvodnem sestanku skličemo v isti zasedbi nov online sestanek, na katerem se uskladimo za vse ključne kupce oziroma segmente kupcev:

 1. Kakšen je vpliv krize na obseg povpraševanja po mesecih
 2. Kakšen je vpliv krize na cene povpraševanja
 3. Kakšen je vpliv krize na plačilno sposobnost in plačilne roke kupcev
 4. Kakšna bodo odstopanja prihodkov, če traja kriza 4 tedne ali 8 tednov dlje kot predvideno
 5. Kakšen je skupen predviden prihodek po mesecih
 6. Kakšni so skupni predvideni prilivi po mesecih

3. Dogovorimo se za predpostavke in mejnike za revizijo načrta stroškov

Že nekaj dni po sestanku, na katerem smo uskladili revidiran načrt prihodkov, skličemo v isti zasedbi nov online sestanek, na katerem se se uskladimo za vse poslovne funkcije in poslovna področja:

 1. Kateri stroški storitev niso nujno potrebni in jih lahko takoj prekinemo.
 2. Kateri materialni stroški niso nujno potrebni in jih lahko takoj prihranimo.
 3. Katere aktivnosti zaposlenih niso nujno potrebne in jih lahko prihranimo.
 4. Kateri zaposleni se prostovoljno javijo za brezplačni dopust v času krize.
 5. S katerimi dobavitelji se lahko dogovorimo za krizne popuste?
 6. Kakšna bodo odstopanja stroškov, če traja kriza 4 tedne ali 8 tednov dlje kot predvideno
 7. Kakšen so skupni predvideni stroški posameznih stroškovnih vrst in stroškovnih mest po mesecih
 8. Kakšni so skupni predvideni odlivi po mesecih

4. Ukrepamo za zagotovitev tekoče likvidnosti

Že nekaj dni po sestanku, na katerem smo uskladili revidiran načrt stroškov, skličemo v isti zasedbi nov online sestanek, na katerem se se uskladimo:

 1. Ali je revidirani načrt predvidenih prilivov in odlivov po mesecih dovolj varen, da preživimo krizo, tudu če traja 4 tedne ali 8 tednov dlje kot predvideno.
 2. Kdo se bo pogajal s katerim kupcem za hitrejše plačilne roke oziroma dodatne prihodke.
 3. Kdo se bo pogajal s katerim dobaviteljem oziroma izvajalcem storitev za kasnejše plačilne roke oziroma nižje cene.
 4. Kako bomo prerazporedili kadre, da bomo ohranili produktivnost v kriznem obdobju in zmanjšali fiksne stroške osebnih dohodkov.
 5. S katerimi bankami se bomo pogajali za zamrznitev plačila obresti in glavnice na kredite.
 6. S katerimi državnimi organi se bomo pogajali za družavne subvencije in davčne olajšave.
 7. Pod kakšnimi pogoji bomo sprejeli premostitveni kredit in v kakšnem obsegu si ga lahko privoščimo, da ne prestopimo praga zadolženosti.